T.C.
MURATPAŞA BELEDİYESİ
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
EĞİTİM YARDIMI DEĞERLENDİRME RAPORU

1- Kişisel Bilgiler

Tarih: 19.09.2021

 

Adınız, Soyadınız:

T.C. Vatandaşlık No:

Cinsiyet:

 

Doğum Yeri:

Doğum Tarihi (gg/aa/yyyy):

 

Sosyal Güvenceniz Var mı?

Medeni Durum:

 

 

 

 

 

Adres:

Tel:

Veli Tel:

 

 

 

2- Eğitim Bilgileri

 

Devam Ettiğiniz / Kazandığınız Üniversite:

 

 

 

 

Kayıt Yılınız:

 

Devam Ettiğiniz / Kazandığınız Fakülte:

Bulunduğu İl:

 

Devam Ettiğiniz / Kazandığınız Bölüm:

Sınıfınız:

 

 

 

 

3- Öğrenciye Ait Diğer Bilgiler

 

Herhangi Kişi, Resmi veya Özel
Kuruluştan Burs Alıyor musunuz?

 

 

KYK'dan Kredi Alıyor musunuz?
Evet İse Türünü Belirtiniz

 

 

Belirtmek İstediğiniz Özel Bir Durum
Var İse Paylaşınız

 

 

 

 

 

 

 

4- İkametgâh ve İletişim Bilgileri

 

Öğrenim Sırasında İkamet Şekliniz:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5- Aile ve Gelir Durum Bilgileri

 

 

Annenizin ;

Babanızın ;

 

Adı, Soyadı:

 

Vefat Durumu:

 

Engelli / Gazi mi ?

 

Çalışma Durumu:

 

 

Sosyal Güvencesi:

 

Anne ve Babanız ;

 

 

Anne ve Babanızın Maaşları
Dışında Başka Gelirleri
Var mı ? Varsa Miktarı:

 

 

 

Ailenizin Aylık Toplam Geliri :

 

Aile İkamet Durumu:

 

 

Ailenizin Sahip Olduğu
Menkul Ve Gayrimenkuller:

 

Diğer :

 

 

 

Hane Sayısı :
Adı, Soyadı

 

Doğum Tarihi
gg/aa/yyyy

 

Eğitim Durumu - Sınıfı
(İlk,Orta,Lise,MYO,Lisans,Y.Lisans,Doktora)

 

Varsa Mesleği / İşi
Aylık Net Geliri

 

Aile Yanında mı
İkamet Ediyor ?

 

 

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

Öğrenci IBAN :