×
×
KIRCAMİ BÖLGESİ UYGULAMA İMAR PLANI REVİZYONU PLAN NOTLARI İLANI
Kırcami Bölgesi Uygulama İmar Planı Revizyonu Plan Notları İlanı