antalya muratpaşa belediyesi

Anasayfa > Duyurular
Kırcami Parselasyonu Hakkında
 
 
Kırcami
Parselasyon
Kuzey
Bölge için;
İtirazlar değerlendirme aşamasında olup, değerlendirme tamamlandığında itiraz sahiplerine
tekrardan bilgi verilecektir.                                                                                    
Kırcami
Parselasyon
Güney
Bölge için;
İtirazlar değerlendirme aşamasında olup, 02.02.2018 tarih ve E.2178 sayılı Çevre ve
Şehircilik İl Müdürlüğü yazısı ile Plan ve Proje Müdürlüğüne iletilen 30.01.2018 tarih ve 1396
sayılı Antalya Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu Kararına istinaden anıt ağacın
koruma alanının 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına işlenmesi gerekmektedir. Bahse konu
plan değişikliğinin kesinleşmesinden sonra parselasyon yapılan bölgede itiraz sahiplerine bilgi
verilecektir.

Anasayfa
Haberler
Nöbetçi Eczane
Vergi Ödeme
Turunç Masa
Etkinlik