antalya muratpaşa belediyesi

Anasayfa > Duyurular
1 adet Taşınmaz İhalesi
     ANTALYA
MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
  
              Tuzcular Mah. Dönerciler Çarşısı No:6 adresinde (12593 ada 1 parsel) bulunan taşınmazın, ihale şartnamesi esasları doğrultusunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile kiraya verilmek üzere ihaleye  çıkartılmıştır.
 
 
 
PAFTA NO
 
 
MAHALLESİ
 
 
ADRESİ
 
NEVİ/ YÜZÖLÇÜMÜ
 
MUHAMMEN BEDEL (KDV Hariç)
 
20K-3C
 
Tuzcular
  Dönerciler Çarşısı
12593 ada 01 parsel
 
Dükkan/ 20 m2
 
72.000,00 TL
 
 
 
 
 
 
 


 
-İhale 16.07.2019 Salı günü saat 14:00’da Belediye Encümeni huzurunda Belediye Encümen   
 Toplantı Salonunda yapılacaktır.
-İsteklilerde aranan şartlar, özel şartlar ve belgeler ihale şartnamesinde açıklamalı olarak yazılıdır.
-İhale Şartnamesi Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 150,00 TL bedel karşılığında temin     
 edilebilir.
-İhaleye katılacakların geçici teminatı 15.07.2019 Pazartesi günü saat 17:00’a kadar Belediye veznesine yatırmaları   gerekmektedir.
-İhaleye katılacak isteklilerin ihale şartnamesinde istenilen belgelerle birlikte anılan gün ve saatte    
 Encümen Toplantı Salonunda hazır bulunmaları şarttır.

 İLAN OLUNUR

Anasayfa
Haberler
Nöbetçi Eczane
Vergi Ödeme
Turunç Masa
Etkinlik