antalya muratpaşa belediyesi

Anasayfa > Kurumsal > Etik Komisyonu
MURATPAŞA BELEDİYESİ ETİK KOMİSYONUNA BAŞVURU
 
 
Sayın başvuru sahibi, 
 
Muratpaşa Belediyesi Etik Komisyonuna yapacağınız başvurunuzu, 5176 sayılı Kanun ile buna Kanun'a dayanılarak hazırlanan Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapabilmek için lütfen aşağıdaki hususlara dikkat ediniz.
 
a. Muratpaşa Belediyesi Etik Komisyonuna Nasıl Başvuruda Bulunabilirsiniz?
 
Muratpaşa Belediyesi Etik Komisyonuna iki yolla başvuruda bulunabilirsiniz;
1- Posta yoluyla; Muratpaşa Belediyesi Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü Fener Mah.Tekelioğlu Cad.No:63 ANTALYA adresine posta yoluyla dilekçe göndererek,
2- e-başvuru yoluyla (e-BAŞVURU FORMUNU DOLDURMAK İÇİN TIKLAYINIZ)
 
b. Muratpaşa Belediyesi Etik Komisyonuna Kimler Başvuruda Bulunabilir?
 
- 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına İlişkin Kanunda belirlenen esaslara göre, medeni hakları kullanma ehliyetine sahip Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları ile Türkiye’de oturan yabancı gerçek kişiler başvuruda bulunabilirler.
- Tüzel kişiler (kurumlar, sendikalar, dernekler vb.) başvuruda bulunamazlar.
 
c.  Aşağıdaki Kamu Görevlileri Hakkında Muratpaşa Belediyesi Etik Komisyonuna Başvuru Yapılamaz? 
 
Aşağıdaki listede unvanları bulunanlar için Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanlığına başvuruda bulunulur.  
- Büyükşehir Belediye Başkanı
- İl ve İlçe Belediye Başkanları 
- Muratpaşa Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanı
- İl Belediye ve İl Özel İdare Birlikleri ile bunların Üst Birlik Başkanları 
- Büyükşehir sınırları içindeki Belediye Başkanları

d. Başvurunuzda Nelere Dikkat Etmelisiniz?
 
- Adınız ve Soyadınız, 
- T.C. kimlik numaranız
- Oturma yeri veya iş adresiniz
- İmzanız (e-posta ile yapılan başvurular hariç)
- Etik ilkelere aykırı davrandığı iddia edilen kişinin adı, soyadı, unvanı ile iddiaya ilişkin yer ve zaman bilgileri somut biçimde gösterilmelidir.
- İddianıza ilişkin -varsa- belgeler de eklenmelidir.
- Türkiye'de oturan yabancıların bu yolla yaptıkları başvurularda, pasaport numarası ve uyruğu gösterilir.
 
e. Aşağıdaki Başvurular Değerlendirmeye Alınmaz?
 
- Başvuru sahibinin adı, soyadı, imzası (e-posta hariç) veya adresi bulunmayan başvurular (Yönetmelik Md. 35/ı);
- Yargı organlarında görülmekte olan veya yargı organlarınca karara bağlanmış bulunan uyuşmazlıklara ilişkin başvurular (5176 s.K. Md.4);
- Etik ilkelere aykırı davranışın gerçekleştiği tarihten başlayarak iki yıl içinde yapılmayan başvurular (Yönetmelik Md.40);
- Kamu görevlilerini karalama amacı güden, haklı bir gerekçeye dayanmayan, başvuru konusuyla ilgili yeterli bilgi ve belge sunulmamış başvurular (5176 s.K. Md.4);
- Tüzel kişiler tarafından yapılmış başvurular (5176 s.K. Md.4);
- Oluştuğu tarihi izleyen günden başlayarak iki yıl içinde yapılmayan etik ilkelere aykırı davranışlar hakkındaki başvurular incelenmez.

f. Muratpaşa Belediyesi Etik Komisyonunun İnceleme ve Karar Verme Usulü

- Kurul gerekli gördüğünde resen incelemede bulunabilir (5176 s.K. Md.3).
- Bu kurulun verdiği etik ilkeye aykırı davranışın varlığı veya yokluğu konusundaki kararlar ilgili kurum veya kuruluş yetkilisine, hakkında başvuru yapılan kamu görevlisine ve başvuru sahibine bildirilir.  
-  Etik Komisyonunun kararları kamuoyuna duyurulmaz.
 
Anasayfa
Kurumsal
Tarihçe
Misyon,Vizyon ve Kalite Politikamız
Görsel Kimlik
Belediye'nin Yetki ve Görevleri
Organizasyon Şeması
Birimler
Anketler
Etkinlik Takvimi
Etik Komisyonu
Başkan Yardımcıları
Bültenler
Nöbetçi Eczane
Vergi Ödeme
Turunç Masa
Etkinlik