×
×
Yapı Kontrol Müdürlüğü
SIRA NOHİZMETİN ADIBAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ ( EN GEÇ )

 
 

1

Bilgi Edinme Hakkında Kanun Uygulamaları

1 - Dilekçe

2 - E - Posta
30 Gün 

2

Aplikasyon İşlemleri

Dilekçe ve Eki Belgeler

1-Bina Aplikasyon Krokisi

2-Parsel Aplikasyon Krokisi

3-Mimari Proje ve Vaziyet Planı

4-Plankote
15 Gün 

3

Yapı Denetim Servis İşlemleri

 Hakediş Dilekçeleri: eki evraklar.  (Evrakların tamamı Yapı Denetim Firmaları tarafından hazırlanır ve Belediyeye sunulur.)
 1-3.Adet Hakediş Raporu
                             
 2-3. Adet Personel Bildirgesi
 3-3 .Adet Mal Müdürlüğü Dekontu
 4-3 .Adet YDK Hizmet Bedeli
Faturası
 5-3 .Adet YDK Damga vergisi Makbuzu
 6-2 .Adet YİBF – Hakediş tarihli
 7-2 .Adet Denetçi değişikliği varsa Tutanağı
 8-1 .Adet Laboratuar Faturaları
 9-Seviye Fotoğrafları
 10-Seviye Tespit Tutanağı
 İş bitim aşamasına gelinmesi durumunda;
 11-İşbitim Tutanağı.  (İlgili YDK Denetçileri imzalı)
 12-İşbitim Raporu 
 13-İnşaata ait tüm rapor ve tutanaklar
A) İç Dış duvar yalıtım
B) Isı yalıtım, Sıhhi tesisat ve hidrolik basınç
C) Elektrik tesisat ve duvar boruları kontrol
D) Elektrik Panosu
E) Çatı imalatı ve varsa çelik kontrüksiyon
F) Tüm tabliyelere ait kalıp, demir, beton imalat ve döküm tutanakları.
15 Gün 

4

Ruhsatlı ve Kaçak Yapılar

 Dilekçe, Bimer ve E. Posta
 1-Sahada gerekli tespitlerin yapılması
 2-Tapu kaydının istenmesi
 3-Yapı tatil ve Mühürleme işlemi
 4-Konuyu Encümene taşıma
 5-Kararların uygulanması
15 Gün 

5

Genel İskan Belgesi

Dilekçe ve eki belgeler
 1-Aplikasyon, Subasman Vizeleri
 2-Su sızdırmaz Raporu veya Asat Müdürlüğü yazısı
 3-Makine iş bitim belgesi (Yapı Denetimsiz İnşaatlarda)
 4-T.E.K Raporu veya Elektrik iç tesisat muayene raporu .(Tedaş İşletme Müdürlüğünden)
 5-Sivil Savunma yazısı.(Sığınak olan projelerde Muratpaşa Belediyesi Yapı Denetim Servisinden)
 6-Mimari İş bitim belgesi (Mimari proje müellifinden.)
 7-Mali Hizmetler Müdürlüğü, Gelir Servisi borcu yoktur yazısı
 8-S.G.K ilişik kesme yazısı
 9-Emlak Müdürlüğü, İlişik kesme belgesi
 10-Müteahhitler Derneği Raporu
 11-13 X 18 Ebadında bütün cepheleri gösterir fotoğraf
 12-İlk Ruhsatı 2011 olanlardan Enerji Kimlik belgesi
 13-01.07.2001 tarihinden itibaren inşaat Ruhsatları alınan İnşaatlardan bağlı olduğu Telekom Müdürlüğünden bina içi telefon tesisatı uygunluk belgesi
 14-İnşaat ruhsatı 5 yılı geçen inşaatlarda inşaat ruhsat yenilemesi zorunludur
 15-İş takip edenler için vekaletname getirmesi zorunludur
 Arazi kontrolünden sonra yapının proje ve eklerine tespiti teyit edilip, Genel İskan belgesi hazırlanır.
3 Gün 

6

Yapı Kullanım İzin Belgesi Düzenlemesi
Dilekçe ve eki belgeler
1-Maliye ilişik kesme belgesi
2-Mali Hizmetler Müdürlüğü, Gelir Servisi borcu yoktur belgesi
 3-Tapu kaydı
 4-İş takip edenler için vekaletname getirmesi zorunludur. 
2 Gün 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi , eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.İlk Müracaat Yeri : Yapı Kontrol Müdürlüğü
İsim : Tuna HATİPOĞULLARI YILMAZ
Ünvan : Birim Müdürü V.
Adres : Fener Mah. Tekelioğlu Cad. No:63 07160 Muratpaşa / Antalya
Telefon : 0 242 320 22 22 
Faks : 0 242 323 73 34
E-Posta : info@muratpasa-bld.gov.tr

 
İkinci Müracaat Yeri :
İsim : Tuna HATİPOĞULLARI YILMAZ
Ünvan : Başkan Yardımcısı
Adres : Fener Mah. Tekelioğlu Cad. No:63 07160 Muratpaşa / Antalya
Telefon : 0 242 320 22 22 
Faks :
E-Posta : info@muratpasa-bld.gov.tr