×
×
Yazı İşleri Müdürlüğü
 
 
SIRA NO
 
HİZMETİN ADIBAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ
( EN GEÇ )
1NİKAH BAŞVURUSU İŞLEMLERİTürkiye Cumhuriyeti Vatandaşları İçin;
 1. Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı aslı ile önlü arkalı fotokopileri (Nüfus Cüzdanlarının yıpranmamış olması, boşanma işlemleri sonrasında yenilenmiş olması, T.C. Kimlik Numaralarının yazılı olması gerekmektedir.)
 2. 5’er adet vesikalık fotoğraf
 3. Sağlık Raporu (Evlenmeye ilişkin olduğu belirtilecek ve Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Kurumlarından alınmış olacak)
 4. 65 Yaş ve üzeri çiftlerden Sağlık Kurulu Raporu istenmektedir. Ancak Evlendirme Memurluğunun ihtiyaç duyması ve talebi doğrultusunda 65 yaş altı çiftlerden de Sağlık Kurulu Raporu istenebilir.(Türkiye Cumhuriyeti Devlet Hastaneleri veya Üniversite Hastanelerinden alınmış ve evlenmelerine engel durum olmadığını gösterir Sağlık Kurulu Raporu gerekmektedir.)                       
 5. Muratpaşa İlçe sınırlarında ikamet etmeyen çiftler e-devlet sistemi üzerinden YERLEŞİM YERİ BELGELERİNİ (ikametgah adresini) almaları gerekmektedir.Yabancı Ülke Vatandaşları İçin;
 1. Doğum Belgesi aslı ile Noter Onaylı Türkçe çevirisi (Türkiye’de Yeminli tercüman tarafından yapılan)
 2. Evlenme Ehliyet Belgesi veya Bekârlık Belgesi (Kendi Ülkelerinden veya Ülkemizde bulunan Konsolosluklarından aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınarak temin edilecektir.)
 1. Ahvali Şahsiye Sözleşmesine taraf olan ülke vatandaşları; Doğum Belgesi ve Evlenme Ehliyet Veya Bekârlık Belgesini Çok Dilli olarak hazırlayacaklardır.
 2. Lahey Sözleşmesine taraf olan ülke vatandaşları; Doğum Belgesi ve Evlenme Ehliyet Veya Bekârlık Belgesini Apostilli şekilde alacaklar, Noter Onaylı Türkçe çevirisi (Türkiye’de Yeminli tercüman tarafından yapılan) yaptırılacaktır.
 3. Hiçbir sözleşmeye taraf olmayan ülke vatandaşları; Ülkelerinden aldıkları evrakları Ankara’da bulunan Büyükelçiliklerine onaylattırdıktan sonra, Ülkemiz Dış İşleri Bakanlığı’na tasdik ettirerek Noter Onaylı Türkçe çevirisi (Türkiye’de Yeminli tercüman tarafından yapılan) yaptırılacaktır.
 4. Evraklarını Ülkemiz de bulunan Konsolosluklardan temin edecek olan yabancı ülke vatandaşları; Konsolosluk Ankara’da ise Dış İşleri Bakanlığı’na, diğer iller de ise Valiliklere (ya da Valiliklerce yetki verilmiş Kaymakamlıklara) tasdik ettirerek Noter Onaylı Türkçe çevirisi (Türkiye’de Yeminli tercüman tarafından yapılan) yaptırılacaktır.
 5. Yabancı evliliklerde başvuru esnasında ve evlilik anında yönetmeliğin 61.maddenin 2. fırkası gereğince "Türkçe bilmeyenlerin bildirimleri, yeminli tercüman aracılığı ile alınır ve tercümanında bildirimi imzalaması sağlanır." denilmektedir. Yeminli tercüman şartı aranmaktadır.
 1. Uluslararası geçerliliği olan Pasaport aslı ile Noter Onaylı Türkiye’de Yeminli tercüman tarafından yapılan çevirisi
 2. 5’er adet vesikalık fotoğraf
 3. Sağlık Raporu (Evlenmeye ilişkin olduğu belirtilecek ve Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Kurumlarından alınmış olacak)
 4. 65 Yaş ve üzeri çiftlerden Sağlık Kurulu Raporu istenmektedir. Ancak Evlendirme Memurluğunun ihtiyaç duyması ve talebi doğrultusunda 65 yaş altı çiftlerden de Sağlık Kurulu Raporu istenebilir.(Türkiye Cumhuriyeti Devlet Hastaneleri veya Üniversite Hastanelerinden alınmış ve evlenmelerine engel durum olmadığını gösterir Sağlık Kurulu Raporu gerekmektedir.)NOT: CUMA GÜNLERİ BAŞVURU VE EVLENDİRME İŞLEMİ YAPILAMAMAKTADIR. BAŞVURULAR CUMA GÜNÜ HARİÇ HAFTANIN DİĞER MESAİ GÜNLERİ 16:30’A KADAR ALINABİLMEKTEDİR. HAZIRLANAN EVRAKLAR AKSİ BELİRTİLMEDİKÇE 6 AY GEÇERLİDİR. BELEDİYEMİZCE ULUSLARARASI AİLE CÜZDANI ÜCRETİ (705 TL 2024 YILI İÇİN) DIŞINDA HERHANGİBİR ÜCRET TALEP EDİLMEMEKTEDİR.
***YILDIRIM NİKAHI DİYE BİR NİKAH TÜRÜ BULUNMAMAKTADIR.
****UYGUNLUK DURUMUNA GÖRE EN YAKIN TARİH VERİLMEKTEDİR. 2024 Yılında Evlenecek Çiftlere Duyuru
"2024 Yılı Nikah Başvuruları 02 Ocak 2024 itibari ile alınacaktır."
Hazırlanan evraklar 6(altı) ay geçerlidir.
AÇIKLAMALAR
1 - Evlendirme Yönetmeliği Madde 14 – (Değişik: 28/7/2003-2003/5996 K.) On sekiz yaşını doldurmuş, mahkemece vesayet altına alınmamış olan erkek ve kadın başka bir kimsenin rızası veya iznine bağlı olmaksızın evlenir. Ayrıca;
 1. On yedi yaşını tamamlayan erkek ve kadın velinin izni, veli yoksa vasi veya vesayet makamının izni ile
 2. On altı yaşını dolduran kadın ve erkek hâkimin izni ile evlenebilir. Ancak; ayırt etme gücüne sahip olmayanlar ile on beş yaşını dolduran küçükler, mahkemece ergin kılınsa dahi evlenemez. Hâkim, haklı sebep olmaksızın evlenmeye izin vermeyen yasal temsilciyi dinledikten sonra, bu konuda başvuran küçük ve kısıtlının evlenmesine izin verebilir.
2 - Evlendirme Yönetmeliği Madde 15 – (Değişik: 28/7/2003-2003/5996 K.) Evlenme engelleri aşağıda belirtilmiştir:
 1. Hısımlık; 1- Üstsoy ve altsoy arasında; kardeşler arasında; amca, dayı, hala ve teyze ile yeğenleri arasında, 2- Kayın hısımlığı meydana getirmiş olan evlilik sona ermiş olsa bile, eşlerden biri ile diğerinin üstsoy ve altsoy arasında, 3- Evlat edinen ile evlatlığın veya bunlardan biri ile diğerinin altsoy ve eşi arasında, evlenme yapılamaz.
 2. Evli olmak; Nüfus kaydına göre evli görünen bir kimse yeniden evlenemez. Müracaat sırasında, önceki evliliğin ölüm, boşanma veya evliliğin herhangi bir sebeple mahkeme kararı ile son bulmuş olması halinde, evlenme engeli ortadan kalkar. Ancak buna rağmen, bu durum aile kütüklerine tescil edilmedikçe yeniden evlenme yapılamaz.
 3.  Kadın için kanuni bekleme süresinin dolmamış olması; Boşanmış, evliliğin butlanına hükmedilmiş veya kocası ölmüş kadın, boşanma veya evliliğin butlanına dair mahkeme kararı veya kocasının ölüm tarihinden itibaren üç yüz gün geçmedikçe yeniden evlenemez. Ancak kadın üç yüz günlük süre dolmadan önce doğum yaptığı veya mahkemece bu sürenin kısaltılmasına veya kaldırılmasına karar verildiği takdirde, kadın için bekleme süresi ortadan kalkar.
 4.  Gaiplik durumunda;
 5.  Sağlık raporunun/resmi sağlık kurulu raporunun bulunmaması; Gaipliğine karar verilen kişinin eşi, mahkemece evliliğin feshine karar verilmedikçe yeniden evlenemez. 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununa dayanılarak, 17/8/1931 tarihli ve 11682 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Evlenme Muayenesi Hakkında Nizamnamede öngörülen usul ve esaslar doğrultusunda sağlık raporu alınmaması durumunda evlenme yapılamaz. Akıl hastaları, evlenmelerinde tıbbi sakınca bulunmadığı resmi sağlık kurulu raporuyla anlaşılmadıkça evlenemezler.
3 - Evlendirme Yönetmeliği Madde 16 – (Değişik birinci fıkra: 28/7/2003 – 2003/5996 K.) Birbirleriyle evlenecek kadın ve erkeğin, içlerinden birinin oturduğu yer evlendirme memurluğuna birlikte müracaat etmeleri esastır.

4 - Evlendirme Yönetmeliği Madde 17 – Evlenecek kişi müracaat işlemini vekil olarak atadığı kişi vasıtası ile de yürütebilir. Bunun için özel vekâletname düzenlenmesi ve bu vekâletnamede vekâlet veren ile vekili ve evleneceği kişinin tam kimlikleri ile evlenme işlemlerinin yürütülmesi için verilmiş olduğunun açıkça belirtilmesi şarttır. Vekâletnamenin bir örneği evlenme dosyasına konulur.

5 - Evlendirme Yönetmeliği Madde 18 – … Müracaat sırasında taraflar fotoğraflı nüfus cüzdanlarını göstermek zorundadırlar. Fotoğraflı nüfus cüzdanı gösterilmediği takdirde evlendirme memuru müracaatı kabul etmez.

6 - Evlendirme Yönetmeliği Madde 20 – … Fotoğrafın, renkli ve ön cepheden baş açık, sivil giysilerle çekilmiş olması ve kişinin son halini göstermesi bakımından son altı ay içerisinde çekilmiş olması gerekir. Kadınların alın, çene ve yüzleri açık olmak şartıyla başörtülü fotoğrafları da kabul edilir.
… Fahri konsolosluklarca düzenlenen belgelere dayanılarak işlem tesis edilmez.

7 - Evlendirme Yönetmeliği Madde 27 – (Değişik birinci fıkra: 16/11/2006-2006/11269 K.) Evlenme, evlendirmeye yetkili bir görevli önünde en az iki tanıkla birlikte ve bizzat tarafların huzuru ile aleni olarak yapılır. Davetli bulunmaması, evlenmenin aleni yapılmadığı manasına gelmez. Vekâletle evlenme yapılamaz. Evlendirme memuru önceden tespit edilen yer ve zamanda tarafların ve şahitlerin önünde kadın ve erkekten her birine ayrı ayrı olmak üzere birbirleriyle evlenmek isteyip istemediklerini sorar. Her birinin müspet cevap vermesi ve bu cevapların iki şahit tarafından da duyulduğunun doğrulanması üzerine, evlenmenin kanuna uygun olarak yapılmış olduğunu yüksek sesle açıkladıktan sonra evlenme kütüğünü taraflara ve şahitlere imza ettirir ve kendisi de tarih ve saat koyarak imzalar. (Değişik beşinci fıkra: 16/11/2006-2006/11269 K.) Sağır ve dilsizler işaretle cevap verebilirler. Evlendirme memuru lüzum görürse, işaretlerden anlayan bir kişinin aracılığını daha önceden isteyebilir. Bu durumda taraflar aracı bulundurmak zorundadırlar. Sağır ve dilsizler okuma yazma biliyorlarsa, beyanları yazılı olarak kabul edilir. Yabancılar Türkçe bilmedikleri takdirde, evlendirme memuru, Türk devletince tanınmış devletlerin birinci resmi dili olması kaydıyla bu dili bilen tercüman kullanabilir. Taraflarca bu tercüman daha önceden tören yerinde bulundurulur.

8 - Evlendirme Yönetmeliği Madde 28 – Şahit olabilmek için ergin ve mümeyyiz olmak ve tanıklık ettiği kişiyi tanımak şarttır.(1) Görünüşleri itibariyle mümeyyiz olmadıkları ve evlenecek tarafı tanımadığı anlaşılanlar şahitlik yapamazlar.

10 DAKİKABaşvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi , eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 
İlk Müracaat Yeri :
Evlendirme Memurluğu
 
İsim :
 
Serkan YÖRÜK
Ünvan :
Evlendirme Memurluğu Sorumlusu
Adres :
Fener Mah. Tekelioğlu Cad. No:63 07160 Muratpaşa / Antalya
 
Telefon :
0 242 320 22 22 ( 1476 )
 
Faks :
0 242 323 63 42
 
E-Posta :
info@muratpasa-bld.gov.tr
 
 
 
İkinci Müracaat Yeri :
Yazı İşleri Müdürlüğü
 
İsim :
 Deniz AYHAN
Ünvan :
Yazı İşleri Müdür V.
 
Adres :
Fener Mah. Tekelioğlu Cad. No:63 07160 Muratpaşa / Antalya
 
Telefon :
0 242 320 22 22 ( 1425 )
 
Faks :
0 242 323 63 42
 
E-Posta :
info@muratpasa-bld.gov.tr