×
×
Etik Komisyonu
Anasayfa>KURUMSAL>Etik Komisyonu
KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI HAKKINDA
 
         5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 8 Haziran 2004 tarih ve 25486 sayılı, Etik Kurulu’nun Başkan ve Üyelerinin atanmasına ilişkin 2004/7791 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 9 Eylül 2004 tarih ve 25578 sayılı, Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru ve Esasları Hakkında Yönetmelik ise 13 Nisan 2005 tarih ve 25785 sayılı Resmi Gazetelerde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
 
         Bu yönetmeliğin amacı; kamuda etik kültürünü yerleştirmek, kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uymaları gereken  etik davranış ilkelerini belirlemek, bu ilkelere uygun davranış göstermeleri açısından onlara yardımcı olmak ve görevlerin yerine getirilmesinde adalet, dürüstlük, saydamlık ve tarafsızlık ilkelerine zarar veren ve toplumda güvensizlik yaratan durumları ortadan kaldırmak suretiyle kamu yönetimine halkın güvenini artırmak toplumu kamu görevlilerinden beklemeye hakkı olduğu davranışlar konusunda bilgilendirmek ve kurula başvuru usul ve esaslarını düzenlemektir.
 
 
ETİK KOMİSYONUMUZUN TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ
 
        13.04.2005 tarih ve 25785 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 29. maddesi gereğince Belediye Başkanlığımızca Etik Komisyon oluşturulmuştur.
       
        Etik Komisyonunun görevi kurum ve kuruluşlarda, etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmektir.
       Etik Komisyonu üyelerinin ne kadar süreyle görev yapacağı ve diğer hususlar, Belediye Başkanımız tarafından belirlenir. Etik komisyonu, Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu ile işbirliği içinde çalışmaktadır. 
 
 KOMİSYON ÜYELERİMİZ
 
Komisyon Başkanı: Hasan KAÇMAZ
İrtibat: (0242) 320 22 22  
 
Komisyon Üyesi : Durmuş CAN
İrtibat: (0242) 320 22 22   
 
Komisyon Üyesi : Yakup Şahin SANCAR
İrtibat: (0242) 320 22 22   
 
Komisyon Üyesi : Baykan UZUNOĞLU
İrtibat: (0242) 320 22 22   
 
Komisyon Üyesi : Murat SARIHAN
İrtibat: (0242) 320 22 22   
 
MEVZUAT
 
Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (5176 sayılı)
 
Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
 
FAALİYETLER
 
        Eğitim Müdürlüğümüz tarafından  “İş Ahlakı ve Görev Sorumluluğu” ile ilgili Memur, İşçi ve Sözleşmeli Personel ve İlk kademe Yönetici personele Yönelik Hizmet İçi Eğitimi verilmiştir.
 
         Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile başvuru usul ve esasları hakkındaki Yönetmelik yürürlüğe  girdiği tarihten sonra Ek-1 Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi tüm personele imzalatılarak özlük dosyalarına konulmuştur. Göreve yeni başlayan personellere de görevine başladığı tarihten itibaren imzalatılarak özlük dosyalarına konulmaktadır.
 
25/5/2004 tarihli ve 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 3 ve 7 nci maddelerine dayanılarak hazırlanıp 13.04.2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Kurumsal Etik İlkeleri başlıklı 26. Maddesi gereğince yürütmekte olduğumuz hizmetle ilgili olarak  etik davranış ilkelerinin tespitine yönelik Başkanlığımız birimlerinin görüş ve önerilerini almak üzere kurum içinde çalışma başlatılmıştır.
 
1-  Belediye Başkan Yardımcısı ve Etik Komisyonu Başkanı Sayın Erol İŞBİLEN Başkanlığında toplanan Etik Komisyonu aşağıdaki kararları almıştır.
 
a.  “Muratpaşa Belediyesi Etik Yönetim Stratejisi” nde belirtilen Etik İlkelerinin kitapçık olarak basılması ve personele dağıtılması maddesi iptal edilerek, ilkelerin doküman halinde bir üst yazıyla müdürlüklere gönderilmesi ve personele tebliğ edilmesine,
 
b.  Etik Yönetim Stratejisi içerisinde yer alan “Etik Komisyonuna Başvuru Hakkı” ile ilgili bir portal oluşturularak belediyemiz Web sayfasında bir ay içinde yayımlanmasına,
 
c.  Kurumumuzda çalışan tüm personelin Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte belirtilen esas ve usullerin en iyi şekilde uygulanabilmesini sağlamak ve aynı zamanda Etik Davranış ilkeleri ile ilgili bir kurum kültürü oluşturmak amacıyla İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğü bünyesinde Belediyemiz çalışanlarına yönelik hizmet içi eğitim seminer ve programlarının düzenlenmesi.
 
Etik Komisyonu'na başvuru yapmak için tıklayın.