×
×
Meclis Toplantı Gündemi
Anasayfa>Meclis>Meclis Toplantı Gündemi
Mart Ayı Meclis Toplantı Gündemi
Mart Ayı Meclis Toplantı Gündemi
05.02.2021 Tarihli Tutanak
Gündemin 3.Maddesi
Gündemin 4.Maddesi
Gündemin 5.Maddesi
Gündemin 6.Maddesi
Gündemin 7.Maddesi
Gündemin 8.Maddesi
Gündemin 9.Maddesi
Gündemin 10.Maddesi