×
×
Meclis Toplantı Gündemi
Anasayfa>Meclis>Meclis Toplantı Gündemi
Kasım Ayı Meclis Toplantı Gündemi
Kasım Ayı Meclis Toplantı Gündemi
05.10.2022 Tarihli Meclis Tutanağı
18.10.2022 Tarihli Meclis Tutanağı
Gündemin 3.Maddesi
Gündemin 4.Maddesi
Gündemin 5.Maddesi
Gündemin 6.Maddesi
Gündemin 7.Maddesi
Gündemin 8.Maddesi
Gündemin 9.Maddesi
Gündemin 10.Maddesi