×
×
Meclis Toplantı Gündemi
Anasayfa>Meclis>Meclis Toplantı Gündemi
Mart Ayı Meclis Toplantı Gündemi
Mart Ayı Meclis Toplantı Gündemi
02.02.2022 Tarihli Tutanak
21.02.2022 Tarihli Tutanak
Gündemin 3.Maddesi
Gündemin 4.Maddesi
Gündemin 5.Maddesi
Gündemin 6.Maddesi
Gündemin 7.Maddesi
Gündemin 8.Maddesi
Gündemin 9.Maddesi
Gündemin 10.Maddesi
Gündemin 11.Maddesi
Gündemin 12.Maddesi
Gündemin 13.Maddesi
Gündemin 14.Maddesi
Gündemin 15.Maddesi
Gündemin 16.Maddesi
Gündemin 17.Maddesi
Gündemin 18.Maddesi
Gündemin 19.Maddesi
Gündemin 20.Maddesi
Gündemin 21.Maddesi
Gündemin 22.Maddesi
Gündemin 23.Maddesi
Gündemin 24.Maddesi
Gündemin 25.Maddesi
Gündemin 26.Maddesi