×
×
Meclis Toplantı Gündemi
Anasayfa>Meclis>Meclis Toplantı Gündemi
Ağustos Ayı Meclis Toplantı Gündemi
Ağustos Ayı Meclis Toplantı Gündemi
02.07.2021 Tarihli Meclis Tutanağı
07.07.2021 Tarihli Meclis Tutanağı
Gündemin 3. Maddesi
Gündemin 4. Maddesi
Gündemin 5. Maddesi
Gündemin 6. Maddesi
Gündemin 7. Maddesi
Gündemin 8. Maddesi
Gündemin 9. Maddesi
Gündemin 10. Maddesi
Gündemin 11. Maddesi
Gündemin 12. Maddesi
Gündemin 13. Maddesi
Gündemin 14. Maddesi
Gündemin 15. Maddesi