×
×
KÜÇÜK MUCİTLERİN BÜYÜK YOLCULUĞU
Küçük Mucitlerin Büyük Yolculuğu
Robotik-kodlama eğitimlerimizle, küçük mucitler yazılımlar, kodlar, devreler, sensörler, 3 boyutlu yazıcılarla çalışıp hayallerini önce tasarıma sonrasında birer ürüne dönüştürme fırsatı buldular.

Eğlenerek Öğreniyorlar

Her çocuğumuzun ilgi alanına uygun kurs ve etkinlikler düzenledik. Çocuklarımız kültür
ve sanattan, teknolojiye, eğitimden, spora birçok etkinlikte yer aldı.