×
×
Raporlar
Anasayfa>KURUMSAL>Raporlar
Bütçe Kesin Hesapları
2021 Yılı Bütçe Kesin Hesabı
Faaliyet Raporu
2023 Yılı Faaliyet Raporu
2022 Yılı Faaliyet Raporu
2021 Yılı Faaliyet Raporu
2020 Yılı Faaliyet Raporu
2019 Yılı Faaliyet Raporu
2018 Yılı Faaliyet Raporu
2017 Yılı Faaliyet Raporu
2016 Yılı Faaliyet Raporu
2015 Yılı Faaliyet Raporu
2014 Yılı Faaliyet Raporu
2013 Yılı Faaliyet Raporu
2012 Yılı Faaliyet Raporu
2011 Yılı Faaliyet Raporu
2010 Yılı Faaliyet Raporu
2009 Yılı Faaliyet Raporu
2008 Yılı Faaliyet Raporu
Gelir Tarifesi
2024 Yılı Gelir Tarifesi
2022 Yılı Gelir Tarifesi
İç Kontrol Eylem Planı
İyi Yönetişim İlke ve Uygulamaları İç Genelgesi
2012 İç Kontrol Eylem Planı
2009 - 2011 İç Kontrol Eylem Planı
Mali Durum ve Beklentiler Raporu
2023 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
2022 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
2021 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
2019 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
2017 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
Performans Programı
2024 Yılı Performans Programı
2023 Yılı Performans Programı
2022 Yılı Performans Programı
2021 Yılı Performans Programı
2020 Yılı Performans Programı
2019 Yılı Performans Programı
2018 Yılı Performans Programı
2017 Yılı Performans Programı
2016 Yılı Performans Programı
2015 Yılı Performans Programı
2014 Yılı Performans Programı
2013 Yılı Performans Programı
2012 Yılı Performans Programı
2011 Yılı Performans Programı
2010 Yılı Performans Programı
2009 Yılı Performans Programı
Stratejik Plan
2020-2024 Stratejik Plan
2015-2019 Stratejik Planı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 2013-2017 Stratejik Planı
2010-2014 Stratejik Planı
2007 - 2011 Stratejik Planı