antalya muratpaşa belediyesi

Anasayfa > Sıkça Sorulan Sorular
1 - BÜYÜKŞEHİR VE İLÇE BELEDİYELERİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI NELERDİR?(ÖZETLE)
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ:
 
ASAT(ANTALYA SU VE ATIK SU İDARESİ)
•             Alt yapı ve kanalizasyon çalışmaları
•             Yağmur suyu drenaj çalışmaları
•             Mazgallar
•             Su faturası ödeme
•             Su kesintisi
•             Logarlar

UKOME(ULAŞIM KOORDİNASYON MERKEZİ)

•             Sinyalizasyon(Trafik Işıkları ve Süresi)
•             Üst Geçitler
•             Taksi Durakları
•             Cepler
•             Kasis: Kasis yapılma kararı çıktıktan sonra yapımı ve boyaması Fen İşleri Müdürlüğü’nün yetki ve sorumluluğundadır.

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI

•             Plajların kıyı temizliği ve falezlerden sonrası
•             İlaçlama
•             Kimyasal Atık
•             Tıbbi Atık
•             Moloz Atık
•             Vidanjör

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE DİĞER BİRİMLERE AİT İŞLER

•             Anaarter ve caddelerin budama, süpürme, yol yapımı, kaldırım yapımı, kaldırım işgali.
•             Hayvanat bahçeleri, hayvan barınakları kurmak ve yürütmek.
•             Gıda müesseselerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
•             Yetkili olduğu veya işlettiği alanlarda zabıta hizmetlerini yerine getirmek.
•             Yolcu ve yük terminalleri, kapalı ve açık otoparklar yapmak, yaptırmak, işletmek, işlettirmek veya ruhsat vermek.
•             Gerektiğinde sağlık, eğitim ve kültür hizmetleri için bina ve tesisler yapmak, kamu kurum ve kuruluşlarına ait bu hizmetlerle ilgili bina ve tesislerin her türlü bakımını, onarımını yapmak ve gerekli malzeme desteğini sağlamak.
•             Kültür ve tabiat varlıklarını korumak, mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa etmek.
•             Mezarlık alanlarını tespit etmek, mezarlıklar tesis etmek, işletmek, işlettirmek, defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.
 •            Her çeşit toptancı hallerini ve mezbahaları yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek, imar plânında gösterilen yerlerde yapılacak olan özel hal ve mezbahaları ruhsatlandırmak ve denetlemek.
•             Sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak.
 •            Merkezî ısıtma sistemleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek.
 •            Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları insandan tahliye etmek ve yıkmak. Büyükşehir belediyeleri bu görevlerden uygun gördüklerini belediye meclisi kararı ile ilçe ve ilk kademe belediyelerine devredebilir, birlikte yapabilirler.
•             İlçe Belediyelerinin görüşlerini alarak Büyükşehir Belediyesinin stratejik planını, yıllık hedeflerini, yatırım programlarını ve bunlara uygun olarak bütçesini hazırlamak.
•             Hava kirliliği
 
İLÇE BELEDİYELERİ

Büyükşehir belediyeleri görevleri dışında kalan görevleri  yapmak.
                             
                CENAZE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

•             7/24 hizmet veren bir müdürlüktür.
•             Cenaze Nakil Hizmeti
•             Cenaze nakil hizmeti sonrasındaki hizmetler (Taziye çadırı kurulumu, masa ve sandalye temini ve çay servisi)
                ÇEVRE KORUMA KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
•             Geri Dönüşüm talebi
•             Evsel Atık: Yağ, Cam, Plastik, Elektronik, Pil vs.
 
                HUZUREVİ MÜDÜRLÜĞÜ

•             Yaşlıların huzurevi talebi
 
                SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

•             Asker Maaşı
•             Aşevi
•             Nakdi Yardım
•             Çamaşırhane
•             Engelliler
•             Eşya Bağışı
•             Eşya Yardımı
•             Gençlik Evi
•             MURGEM
•             Evde Bakım Hizmeti
•             Oyun otobüsü
 
                TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

•             Moloz Atıkları (Salı ve Perşembe günleri olmak üzere sadece 5 çuvala kadar olan moloz atıkları alınabilmektedir. 5 çuvaldan fazla olması halinde Büyükşehir Belediyesi’ne yönlendirilmelidir.)
•             Bahçe Dal Atıkları
•             Boş Alan Temizliği
•             Cadde, sokak, süpürge ve yıkama
•             Çöp Ev
•             Çöp kamyonu su akıntısı ve çöp kamyonu şikayetleri
•             Konteyner talebi, kaldırılması, boşaltılması ve yer değişikliği
•             Kaldırım ve konteyner etrafındaki atıklar ve otlar
•             Pazar yerleri, okul ve cami temizliği
•             Hayvan Ölüsü
•             Yeraltı konteynerları
•             Atık Ev Eşyası(En fazla 4 parça ve kullanılamaz halde olması gerekmektedir.)
 
                PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
 
•             AĞAÇ dikimi, budama, bakım, ilaçlama ve gübreleme
•             Park yapımı ve temizliği
•             Aydınlatma yapımı ve tamiratı
•             Süs Havuzu yapımı ve tamiratı
•             Çim Biçimi
•             Çocuk Oyun Grupları ve spor aletlerinin montaj ve bakımı
•             Köpek Oyun Parkı ve WC
•             Mevsimlik Çiçek dikimi ve sökümü
•             Sulama
•             Peyzaj Uygulaması
•             Bank Talebi, tamiratı ve montajı
•             Park içi spor sahalarının yapım ve bakımı
•             Yürüyüş yolu ve bordür onarımı
•             Falezlerin bakım ve onarımı çitlerde dahil olmak üzere belirlenmiş olup, çitlerin ardında kalan alan Büyükşehir Belediyesi yetki ve sorumluluğundadır.

                FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

•             Asfalt talebi, yapım ve bakımı
•             İzinsiz kazı
•             Kot farkı
•             Yol yapım ve onarımı
•             Asat, CLK, Enerya, Türk Telekom çalışmaları sonrasında açmış oldukları tüm yerleri kapatmak zorundadır.
               
                ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

•             İnşaat Atıkları( Can güvenliği söz konusu ise)
•             Kaldırım İşgali ve diğer
•             Ruhsatsız İş yerleri
•             Pazar Yerleri
•             Seyyar Satıcılar
•             Kabahatlar Kanununda yer alan diğer bütün hizmetler
               
                SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

•             Çocuklar için yaz kursu okulları
•             Vatandaşa yönelik spor aktivitesi
•             Geziler
•             Spor Sahalarının işletme, onarım ve bakımı (Park içinde yer alan spor sahalarının bakım ve onarımı Park ve Bahçeler Müdürlüğünün yetki ve sorumluluğundadır.)

                RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

•             Ruhsata aykırı uygulamaların denetimi
•             Canlı Müzik Ruhsatı
 
                KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIM EVİ MÜDÜRLÜĞÜ

•             Kreşler

                İMAR MÜDÜRLÜĞÜ

•             Asansör Ruhsat ve Denetimi
•             İnşaat ruhsat izni ve takibi
•             İskan
•             Numarataj: Sokak isimleri, Sokak Numarası, Apartman ve Daire numarası
 
                VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

•             Rehabilitasyon Merkezi
•             Kısırlaştıma, Aşı ve Küpe Takımı
•             Saldırgan ve  Hayvan: BÜYÜKŞEHİR
•             Kuduz, Isırma ve Kanatlı Hayvanlar: Gıda Tarım ve Hayvancılık
•             Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde barınak olmadığı için sağlık kontrolleri yapılan sokak hayvanları alındıkları ortamlara geri bırakılmaktadır.
•             Trafik Kazası ve Zehirleme halinde acil müdahale ekibimiz bulunmaktadır.
•             BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BARINAKLAR TEL:  0242 332 22 33
 
 
 
İLÇE :

Yukarıdaki büyükşehir belediyesinin görevleri dışında kalan görevleri  yapmak.
Büyükşehir katı atık yönetim plânına uygun olarak, katı atıkları toplamak ve aktarma istasyonuna taşımak.
Sıhhî işyerlerini, 2 nci ve 3 üncü sınıf gayrisıhhî müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
775 Sayılı Gecekondu Kanununda Belediyelere verilen yetkileri kullanmak, otopark, spor, dinlenme ve eğlence yerleri ile parkları yapmak; yaşlılar, özürlüler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; mesleki eğitim ve beceri kursları açmak; sağlık, eğitim, kültür tesis ve binalarının yapım, bakım ve onarımı ile kültür ve tabiat varlıkları ve tarihî dokuyu korumak; kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin geliştirilmesine ilişkin hizmetler yapmak.
Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.
2 - Atık toplama ve geri kazanım çalışmaları hakkında bilinmesi gerekenler
3 - Sivrisinek ve haşarelerle mücadele konusunda şikayetlerimi nereye yapabilirim?
Haşare mücadelesi Büyükşehir Belediyesi görev sorumluluğundadır. Haşare mücadelesi konusunda Büyükşehir Belediyesi’ne başvurabilirsiniz.
4 - Yağmursuyu taşkın ve deranajı ile ilgili başvurularımızı hangi kuruma yapmamız gerekiyor?
Yağmursuyu drenajı konusunda Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü’ne başvurabilirsiniz
5 - İnşaat Yasağı hangi tarihler ve saatler arasında uygulanmaktadır?
Her yıl 15 Mayıs- 15 Ekim tarihleri arasında inşaat yasağı uygulanmaktadır. Ayrıca Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği’nin 23. Maddesi b fıkrasında“ Konut bölgeleri içinde ve yakın çevresinde gerçekleştirilen şantiye faaliyetleri gündüz zaman dilimi dışında akşam ve gece zaman dilimlerinde sürdürülemez” denilmektedir. Gündüz 07:00’den 19:00’a kadar olmak üzere 12 saat şeklinde düzenlenmiştir. Ayrıca resmi tatil olan Pazar günleri çalışma yapılamaz. Bu konuda anlık şikayetlerde haftanın 7 günü ALO ZABITA 320 22 00 hattınıza çağrı bırakılabilir veya süreklilik arz etmesi durumunda zabita@muratpasa-bld.gov.tr adresine mail atabilirsiniz.
6 - İskansız işyerine açma ve çalışma ruhsatı alınabilir mi?
İşyerinin bulunduğu binanın genel ve ferdi iskanı olmadığı takdirde işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilememektedir. İşyeri tutulmadan önce mutlaka Belediyemiz İmar arşivinden ada, parsel ve bağımsız bölümünün genel ve ferdi iskanı olup, olmadığının araştırılıp, öğrenilmesi uygun olacaktır.
7 - İşyerinin tanıtımı için tabela asılma izni nasıl alınmaktadır?
İşyeri Belediyemizden İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı aldıktan sonra, Tabela asmak için Müdürlüğümüze dilekçe ile (mümkünse tabela asılacak olan yerin krokisi) ile birlikte müracaat edilmesi, Tabela yeri Zabıta ekibi tarafından kontrol edilmeden tabelanın dikilmemesi gerekmektedir. Müdürlüğümüzden gelecek olan uygun cevabına istinaden tabelanın dikilmesi ve harcını Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisine ödenmesi gerekmektedir.
8 - İşyerlerine Geçici ruhsat verilebiliyor mu?
17 Ağustos 1999 yılında meydana gelen depremden sonra işyerlerine geçici ruhsat verilmesi kaldırılmıştır.
9 - Kapalı Pazar yerleri ve sokak arasındaki düğün vb. faaliyetlere izin nereden alınabilir ?
Belediyemiz tarafından kapalı Pazar yerlerinde ve sokak aralarında düğün vb. faaliyetler izin verilmemektedir.
10 - Ortak kullanım alanın kullanılmasını nasıl engelleyebilirim ?
634 sayılı Kat Mülkiyet Kanunu çerçevesinde, Adli makamlara müracaat edilmesi gerekmektedir.
11 - Depoya ruhsat almam gerekli mi?
10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazetede yayınlana yönetmeliğin 6. Maddesine istinaden Belediyelerden deponun farklı amaçlı işyeri olarak kullanılması halinde kat maliklerinin muvaffakatı gerekir.
12 - Sokakta bulunan hayvanların şikayetini nereye yapabilirim?
Büyükşehir Belediyesinde kurulan komisyon tarafından şikayetler değerlendirilmektedir.
13 - İşyerini genişleten, eklenti vb. yapanları nereye bildirebilirim?
Belediyemiz Yapı Kontrol Müdürlüğüne şikayetlerini bildirmeleri gerekmektedir.
14 - Kaçak inşaat yapan şahısları nereye bildirebilirim?
Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne müracaat etmesi gerekmektedir.
15 - Yaz kış spor okulları ne zaman yapılmaktadır?
Yaz spor okullarımız Haziran ayı içerisinde,kış spor okullarımız ise eğitim-öğretim döneminin başlamasını takip eden ay içerisinde başlamaktadır.
16 - Belediyenizin spor organizasyonları ile ilgili bilgiyi nereden edinebilirim?
Belediyemiz spor organizasyonları Kütüphane-Spor Müdürlüğü tarafından yürütülmekte ve duyurulmaktadır. Ayrıntılı bilgiyi 0 242 316 88 44 numaralı telefon ya da 0 242 316 23 28 numaralı fakstan edinebilirsiniz.
17 - Hangi cadde ve bulvarlar Muratpaşa Belediyesi sorumluğundadır ?
18 - Emlak vergisi hakkında bilinmesi gerekenler
200 metrekareyi aşmayan tek meskene sahip olan ve emekli aylığından başka geliri bulunmayanlar, gaziler, şehitlerin dul ve yetimleri, terör mağdurları, engelliler, hiçbir geliri olmayanlar bağlı bulundukları belediyeye durumlarını ilgili formları doldurarak beyan etmeleri halinde Emlak Vergisi’nden muaf olacaklar yani Emlak Vergisi ödemeyeceklerdir. Mükellefler ayrıca; yeni binanın inşaatının bitiminden sonraki ilk 4 yılında Emlak Vergisi’nden ¼ oranında muaf yani Emlak Vergisi’nin ¾’ünü ödeyeceklerdir. Bunun için belediyelerine beyanda bulunmaları gerekmemektedir.
19 - Çevre temizlik vergisi hakkında bilinmesi gerekenler
Çevre Temizlik Vergisi, konutlarda su faturaları içerisinde değerlendirilmektedir. Ancak, işyerlerine ait Çevre Temizlik Vergileri, bağlı bulunduğu belediyelerce tahsil edilmektedir.
Anasayfa
Haberler
Nöbetçi Eczane
Vergi Ödeme
Turunç Masa
Etkinlik